Detrimentum patior

Detrimentum pacior nyní i v každém času
Usque ad mortem quacior a vše pro její krásu

Regitur nunc racio splň tvá tajná přání
Obnixa turbacio meč mi srdce prohání

Nam eius absencia mě smutného dost pálí
O felix essencia každý tvou krásu chválí

Velud solis radius zrakem srdce pronajímá
Eminens ut gladius touha mě zrádná jímá

Celi sub cacumine té nejkrásnější tváři
zodyaco fulmine rovna sluneční záři

Electa cordis unica nedej mi bídně zahynouti
Tua ut sunt punica láskou chci zaplanouti

Careo hoc famine bych mohl vše vyprávěti
Vale in Dei nomine ten tě rač uzdraviti

Více z této kategorie: « Brána snů Nebeští jezdci »