Brána snů

Vítr a prach a kamení cest
nad hlavou démanty tisíců hvězd
kde fragmenty snů a přání navždycky mizí
tam uvidíš přeludy ztracených měst
slávu i pád a získanou čest
a stíny hrdinů dávných co čas je svál

Víly nocí dávají směr
tajemnou mocí tě blíž zavedou
sám se vydej projít bránou snů

Projdi se spirálou času a bouří
na křídlech noci kde hvězdy hoří
vstříc bojům vítězným zemřít a žít jako král
Paláce bohů co magií září
přízraky bohyní s nádhernou tváří
spatříš jen v legendách prastarých tam v říši snů

Víly nocí dávají směr
tajemnou mocí tě blíž zavedou
sám se vydej projít bránou snů