Brno 1645

Vesnice spáleny, úroda hoří, města i pevnosti Švédové boří,
Orlice zmírá, zdupána v prach, na Vídeň táhnou, hrůza a strach,
Poslední překážka pro švédský voj, Brněnské hradby staví se v boj,
Dvacet ku jedné, navzdory přesile, na prahu smrti, bijí se zběsile.

Ref: Palba a požáry, začíná nápor, na hradbách vlaje dál císařský prapor,
chladivá ocel, z muškety rána, z lovce je kořist, do pekel brána..

Proklaté město, pekelný hrad, smrt sahá často do švédských řad,
Blátivé zákopy, dunění děl, přežrané krysy, pach tlejících těl,
Na hrobech druhů ztrácejí víru, na poslední šturm sbírají sílu,
Za víření bubnů, poslední zteč, poledne rozhodne, krvavá seč.

Ref: Palba a požáry, začíná nápor, na hradbách vlaje dál císařský prapor,
chladivá ocel, z muškety rána, z lovce je kořist, do pekel brána..

K poledni zbývá hodiny čas, Petrovských zvonů promluvil hlas,
Pluky na ústupu, už nechcou se bít, z kalichu hořkosti učí se pít,
Potupa porážky, pocítili zlobu, elita severu v hromadném hrobu,
Kdo zas přijde vraždit, loupit či krást, děsem a hrůzu bude se třást.

Ref: Palba a požáry, začíná nápor, na hradbách vlaje dál císařský prapor,
chladivá ocel, z muškety rána, z lovce je kořist, do pekel brána..