Ivory z Raven hill

Dlouhá je noc a v záři plamenů
už písně bardů mýtinou zní
už ženy tančí a víno z měchů nám
náladu rozkuráží

Příběhy prastaré, co vítr po nocích
za svitu pochodní krajinou vál
vyprávěl starý muž tam v koutě ležení
jak mocný byl Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill

V záloze číhalo mordýřů sedmnáct
když ku hradu svému jel Ivory sám
a sedmnáct křížů tam pod lesem zůstalo
zvítězil Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill

Dlouhý čas dnů korálky přesypával
zas bubnů válečných hlas krajem zněl
ve stínu hor tam vojsko se sbíralo
v čele sám Ivory král

Mocný a statečný Ivory Dungar
jen on jediný vždy zvítězil
mocný a silný byl Ivory Dungar
rytíř z Raven Hill