Synové bouře - part I

"...Čas odplaty nadešel, stateční synové klanů Storm Raven!
Dnes probudíme Dračí mládě
a jeho duch vstoupí do našich srdcí, aby zocelil naši vůli.
A s ním, v rudém úsvitu nadcházejícího dne,
povstanou duchové pradávných bohů
a stanou po našem boku v nadcházejících bitvách.
A tajemná síla Matky Země,
ať spojí se s nezkrotnou zuřivostí bouře,
divokou touhou vlka
a mocnou silou medvěda.
V jediném okamžiku pak prostoupí ocelí válečných kladiv,
jenž v rachotu hromů, s volností havrana,
vylétnou vysoko až k oblakům.
Köl`s Drom, Az` Heer Döss Drom!
Staniž se!..."

Stíny křídel dračích, ocel a horká krev,
v kámen srdcí vryté runy tajných znamení,
oheň, bouře, vítr, kouzla dávných dob,
havraní píseň noci, která tance duchů zná,
s vůní hořkých bylin čekající lůna žen
a horká příchuť medu zvedá sílu ke hvězdám,
v záři ohňů volá k nám divoký bubnů hlas
a temnou nocí zpívá,
že přichází náš čas!

Chorál bouře duní, Ódin dává znamení,
sílou Dračích křídel mávej,
srdcem chvíli naslouchej,
jak píseň Valkýr bouře zpívá,
touhou krve dej se vést,
výkřik Dračí vůle vydej,
hlasům bouře naslouchej!

Z mlh procitnou stíny bohů dávných dob,
v hloubi temných lesů, na posvátných mýtinách,
za bouře hromů kladiv, hořící Dračí krev,
co proudí v žilách synů z klanu Bouřných Havranů,
omamný opar noci skrývá krev oltářů obětních,
divokou touhou vlčí Matka Země volá Vás,
bratříčci, sestry Bouře, zní válečných bubnů hlas
a temnou nocí zpívá,
že přichází náš čas!

Chorál bouře duní, Ódin dává znamení,
sílou Dračích křídel mávej,
srdcem chvíli naslouchej,
jak píseň Valkýr bouře zpívá,
touhou krve dej se vést,
výkřik Dračí vůle vydej,
hlasům bouře naslouchej!

Více z této kategorie: Pojďme si připít »