Jízda králů

Čas... Ten magický pojem, jehož počátek i konec se ztrácí v temných hlubinách
našeho nevědomí...
My však věříme, že síla vůle dokáže nahlédnout za jeho hranice
neboť my jsme tam byli a viděli...
Přátelé... brány času se otvírají... vydejte se s námi na Jízdu Králů...!

Ledovou zemí kde stíny temnoty vládnou
kde zlomenou duší jak nůž proniká beznaděj
bránami času teď jída těžká se valí
jak divoká řeka a legendy ožívají

Chorály prastaré krajinou duní a sténají
přidej se k nám kdo vládneš fantazií
ledovou zemí, jak stíny krajinou táhnou dál
ty postavy mužů, co dávno setřel je čas... Zas písně hrdinů zní do lesů a stoupají k vrcholům skal
zase hřmí na cestách divoký koní cval
jízdou králů se rozezněl kraj
Zas ohně tmou na stráních zaplanou a tajemný zavolá hlas
oblohou zazáří znamení Metanoon
jízdy králů nadešel čas

Tak přidej se k nám, jsme hrdí potomci králů
zrození ohněm a ničím nespoutaní
vládcové času i bohové větrů a bouří
poslední rytíři s duší romantiků

Zas písně hrdinů zní do lesů a stoupají k vrcholům skal
zase hřmí na cestách divoký koní cval
jízdou králů se rozezněl kraj
Zas ohně tmou na stráních zaplanou a tajemný zavolá hlas
oblohou zazáří znamení Metanoon
jízdy králů nadešel čas

Více z této kategorie: « Poslední boj