Vlci

Sinavý přísvit ozářil krajinu ztichlou v tmách
v houštinách lesů temné stíny ožívají
s půlnocí kroky plíživé šelestí ze všech stran
a měsíc kalný barvy šarlatu má

Plamínky smaragdů očí temnotou blýskají
na cestách bezpečno není je vlků čas
ztracený v pustinách, poutníče pozor dej
když divoká píseň lesní samotou zní

Mrazivý chorál šelem zní, až srdce svírá
k hostině noční svolává ten mocný hlas
zbloudilá kořist čeká, stopy jsou dobře znát
a divoká píseň lesní samotou zní

Divoká je to píseň pravěkých tvorů
vůní krve opojné toužení
již vzhůru bratři, všichni své teď spojme síly jen
nastal nám čas lovu, krve a zabíjení...

Plamínky smaragdů očí temnotou blýskají
mrazivý chorál šelem zní, je vlků čas
ztracený v pustinách, poutníče pozor dej
když divoká píseň lesní samotou zní

Divoká je to píseň pravěkých tvorů
vůní krve opojné toužení
již vzhůru bratři, všichni své teď spojme síly jen
nastal nám čas lovu, krve a zabíjení...