Čas bojů a válek

A nyní otevři své nitro, můj synu...a pohlédni až do…
Krvavý západ slunce smyloblohou černý havran vzléttemnotou noční den se…
O čem přemýšlíš dívko má, když večer se sklání nad…
Jdou časy tak smutné, jak myšlenky mrtvýcha svítání hodina zvolna…
Na starý obraz padá prachz něj smutný anděl hledí závojem…
Zase jdou krajem stíny mužů, krok za krokem stezkou kráčejía…
Bídné roky plynou a temný nastal časzas další války hlas…
V krvavém západu slunce mizí, krajina ztichlá podivnou vizíoblohou prostírá…